Bevilling fra Den A.P. Møllerske Støttefond

Fonden Vimby har modtaget 1.802.000,- kr i støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond

Støtten er et toårigt til at fortsætte arbejdet med at udvikle meningsfulde arbejdsfællesskaber.
Støtten er givet til at skabe arbejdspladser til mennesker med særlige behov gennem etablering af produktioner og butikker, hvor ansatte med særlige behov arbejder sammen med lokale frivillige i meningsfulde arbejdsfællesskaber. Arbejdsfællesskaberne omkring produktioner af dagligvarer giver de ansatte med særlige behov muligheder for udvikle sig, få øget selvstændighed og føle sig mere værdifulde ved at de bidrager og skaber værdi for sig selv og andre. Og ikke mindst skaber arbejdet møder mellem mennesker på tværs af typiske sociale skel. Derudover skal projektet sikre fremtidig økonomisk bæredygtighed og inspirere til lignende inklusionstiltag gennem etablering af lokale arbejdsfællesskaber i andre mindre lokalsamfund.

Centrale elementer i projektet er:
1. Styrket koordinering og organisationsopbygning på tværs af arbejdsfællesskaber
2. Øget produktion samt etablering af nye arbejdspladser
3. Løbende understøttelse af arbejdsgrupper samt erfaringsopsamling og formidling.

Vimby Fonden er meget taknemmelig for støtten fra Den A.P.Møllerske Støttefond og glæder sig til det fremtidige samarbejde og de muligheder det giver for at udvikle Vimbys arbejde sammen med vores brugere, ansatte, frivillige, samarbejdspartnere og kunder.

Erling Deigaard fortæller om Vimbys tilblivelse ved reception i an
Erling Deigaard fortæller om Vimbys tilblivelse ved reception i anledning af bevilling fra Den A.P. Møllerske Støttefond.