Botilbud

Botilbuddet “Bofællesskabet i Hjortshøj” er boliger til 16 voksne med særlige behov med begrænset behov for pædagogisk støtte. Forunden boliger består botilbuddet af et stor fælleshus, som bruges dagligt til fællesspisninger og sociale aktiviteter. Uddannet pædagogisk personale et tilknyttet til bo-tilbuddet i dag- og aftentimer.

Inklusion 

Andelssamfundet i Hjortshøj har, i partnerskab med Aarhus Kommune, etableret et kommunalt botilbud for 16 voksne med særlig behov. Andelssamfundet ønsker at understøtte inklusionen og samtidig tage hånd om de unges særlige behov. Bofællesskabet indgå i Andelssamfundet som en bo-gruppe på lige fod med Andelssamfundets øvrige 7 bo-grupper. Bo-tilbuddet bidrager til forskelligheden i beboersammensætning, som ud over bo-tilbuddet består af leje-, eje- og andelsboliger. Mange af beboerne er i lighed med andre beboere aktive i Andelssamfundet. En del af beboerne arbejder i dagtilbuddet, mens andre beboere har andet arbejde i Hjortshøj eller Århus.