Bestyrelsen

Ib Rønn, formand  
Uddannelse: Maskinarbejder og efterfølgende uddannet socialpædagog.
Nuværende beskæftigelse: Selvstændig med konsulentvirksomhed, herudover pensionist.
Funktioner i Vimby: Har siden etablering af Vimby fonden været i bestyrelsen, det sidste år som bestyrelsesformand. Desuden involveret i Vimbys forskellige aktiviteter.
Kort om arbejdserfaringer:
– Har arbejdet som socialpædagog på døgninstitutioner, kredssekretær og forbundssekretær i Socialpædagogernes Landsforbund.
– Forstander ved tilbud for voksne handicappede – under Århus Amt.
– Kontorchef og chefkonsulent ved børn og unge området i Århus Amt.
– Leder af det sociale tilsyn i Århus Kommune.
– Er medlem af tre andre bestyrelser for private sociale tilbud.

Svend Surland, næstformand
Uddannelse:Styrmand/Skibsfører, Lead auditor ISO9001/ISM/ISPS,
Nuværende beskæftigelse: Selvstændig konsulentvirksomhed. Marine Surveyor
Funktioner i Vimby: Sparring omkring regnskabsaftaler, byggeri, lejeaftaler m.m.
Kort om arbejdserfaringer:  Har sejlet som styrmand/skibsfører i handelsflåden.  Har arbejdet som Safety/Quality Manager i Danmark og udlandet, været/er på 12. år regnskabsansvarlig i et par mindre virksomheder, direktør i mindre maritim konsulentvirksomhed, arbejder som Marine Surveyor fortrinsvis i udlandet.

Thomas Vinther Andersen, kasserer
Uddannelse: Cand. Scient. med hovedfag i kemi; har taget efteruddannelsesmoduler på HD Organisation, HD Informatik og Diplom i offentlig ledelse.
Nuværende beskæftigelse: Faglig koordinator ved Favrskov Kommune.
Funktioner i Vimby: Kasserer i Vimby og har været det siden stiftelsen. Arbejder primært med økonomien: anlæg, drift, løn, men også generelt med Vimbys forskellige aktiviteter.
Kort om arbejdserfaringer:
– Selvstændig i over 10 år inden for it (Vinther Andersen ApS), ejendomsudvikling (Udviklingsselskabet Bogruppe 7 ApS) og forlagsvirksomhed (Hexameter).
– Ekstern lektor i kemi på Tandlægehøjskolen.
– Har været tillidsrepræsentant i Aarhus Kommune og  medarbejdervalgt bestyrelsesrepræsentant i Trapeze Software Europe.
– Er formand for den lokale folkeskolebestyrelse (Virupskolen).
– Er domsmand ved Vestre Landsret i Aarhus, og forhenværende domsmand ved Byretten i Aarhus.
– Er bestyrelsesmedlem i K/S Marievej.
– Har erfaring med bestyrelsesarbejde i en række forskellige sammenhænge (grundejer-, andelsbolig-, frivillige foreninger og virksomheder).

Lis Pedersen, Uddannelse – socialrådgiver, 5 moduler på Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde og Beskæftigelse – Tilsynskonsulent ved Socialtilsyn Midt
Funktioner i Vimby: Sparring i forbindelse med afrapportering til Socialstyrelsen samt forskellige Vimbyaktiviteter
Erfaring – 20 års erfaring i socialt arbejde med børn, unge og familier.

Peter Myatt, bestyrelsesmedlem.
Uddannelse: Cand. Phil. historie.
Nuværende beskæftigelse: Pensionist.
Funktioner i Vimby: Fast bager i Vimbys bageri. Arbejder med fortsat udvikling af Vimbys produktioner, herunder etablering af hønsehus og arbejdspladser i landbrugsaktiviteter.
Kort om arbejdserfaringer:
– Har erfaringer med byggeri og byggestyring. Har bl.a. stået for bygning af Petersborg (heraf navnet) og eget hus.
– Har i 25 år været daglig leder af byggefirmaet Økotech, som bl.a. har stået for produktion af ubrændte lersten til miljøvenligt byggeri.
– Har erfaring med økonomi- og budgetstyring.
– Har i 25 år boet i Andelssamfundet og været med til at etablere det.
– Er meget aktiv i Andelssamfundets landbrug, grønsagshave og kvæghold.

Bodil Dahl Jensen, suppleant til bestyrelsen
Uddannelse: Folkeskolelærer.
Nuværende beskæftigelse: Daglig leder af butikken Jordens Frugter, som handler med økologiske fødevarer af alle slags, samt hudpleje og helsekost. Butikken har 9 ansatte.
Funktioner i Vimby: Leder af Høkeren og dermed ansvarlig for butiksdrift. Dette inkluderer udarbejdelse af profil for butikken, indkøb af varer, udvikling af sortiment, oplæring af frivillige, udvikling af arbejdsopgaver tilpasset alle typer af frivillige. I følgegruppen står jeg ofte for udarbejdelse af dagsorden og mødeledelse.
Kort om arbejdserfaringer:
– Har 30 års erfaringer som butiksindehaver (Jordens Frugter, hvor jeg nu er ansat som butiksleder). Som butiksindehaver har jeg været leder for mange typer mennesker, herunder også personer med særlige behov og personer på sygedagpenge i jobprøvning.
– Indgående kendskab til økologiske råvarer, der anvendes i bageri.
– Indgående kendskab til indkøb og afsætning af økologiske varer i dagligvarebutik.