Bestyrelsen

Anne Dalsgaard, formand
Uddannelse: Cand. Scient i biologi, desuden uddannet proceskonsulent og har taget psykologisk efteruddannelse og projektledermodul på diplom i ledelse.
Nuværende beskæftigelse: Vejleder og virksomhedskonsulent i Jobbanken.
Funktioner i Vimby: Udviklingsopgaver, kommunikation og bestyrelsesopgaver.
Kort om arbejdserfaringer: 
– 15 år som underviser og lektor på VIA University College
– Formand for Andelssamfundet i Hjortshøj i 6 år.
– Har arbejdet med sociale indsatser og virksomheders sociale ansvar de sidste 10 år+
– Designet og implementeret flere hjemmesider
– Har faciliteret en bred vifte af workshops, møder og forandringsprocesser
Valgår: 2021. Periode udløber 2024

Svend Surland, næstformand
Uddannelse:Styrmand/Skibsfører, Lead auditor ISO9001/ISM/ISPS,
Nuværende beskæftigelse: Selvstændig konsulentvirksomhed. Marine Surveyor
Funktioner i Vimby: Sparring omkring regnskabsaftaler, byggeri, lejeaftaler m.m.
Kort om arbejdserfaringer: 
– Har sejlet som styrmand/skibsfører i handelsflåden.
– Har arbejdet som Safety/Quality Manager i Danmark og udlandet,
– Været/er på 12. år regnskabsansvarlig i et par mindre virksomheder,
– Direktør i mindre maritim konsulentvirksomhed,
– Arbejder som Marine Surveyor fortrinsvis i udlandet.
Valgår: 2018 + 2023. Periode udløber 2026.

Thomas Vinther Andersen, kasserer
Uddannelse: Cand. Scient. med hovedfag i kemi; har taget efteruddannelsesmoduler på HD Organisation, HD Informatik og Diplom i offentlig ledelse.
Nuværende beskæftigelse: Sektionsleder for Digitale fundamenter i Aarhus Kommune
Funktioner i Vimby: Kasserer i Vimby og har været det siden stiftelsen. Arbejder primært med økonomien: anlæg, drift, løn, men også generelt med Vimbys forskellige aktiviteter.
Kort om arbejdserfaringer:
– Selvstændig i over 10 år inden for it (Vinther Andersen ApS), ejendomsudvikling (Udviklingsselskabet Bogruppe 7 ApS) og forlagsvirksomhed (Hexameter).
– Ekstern lektor i kemi på Tandlægehøjskolen.
– Har været tillidsrepræsentant i Aarhus Kommune og  medarbejdervalgt bestyrelsesrepræsentant i Trapeze Software Europe.
– Tidligere formand for den lokale folkeskolebestyrelse (Virupskolen).
– Er domsmand ved Vestre Landsret i Aarhus, og forhenværende domsmand ved Byretten i Aarhus.
– Er bestyrelsesmedlem i K/S Marievej.
– Har erfaring med bestyrelsesarbejde i en række forskellige sammenhænge (grundejer-, andelsbolig-, frivillige foreninger og virksomheder).
Valgår: 2012. Periode udløber 2024.

Hans Minor Vedel, bestyrelsesmedlem
Uddannelse: Statskundskab
Nuværende beskæftigelse: Direktør for Børn og Kultur i Favrskov Kommuner
Funktioner i Vimby: bestyrelsesopgaver
Kort om arbejdserfaringer: 
– Chef og direktør i Aarhus, Randers og Favrskov kommune. I perioder været direktør for Teknik og Miljø, men primært på børne- og ungeområdet
Valgår: 2023. Periode udløber 2026.

Hans Sloth Kristoffersen, bestyrelsesmedlem
Uddannelse: politolog, diplom i ledelse
Nuværende beskæftigelse: Specialkonsulent i Børn og Unge i Aarhus Kommune
Funktioner i Vimby: bestyrelsesopgaver
Kort om arbejdserfaringer: 
– 16 års erfaring fra arbejdet i forvaltningen i Børn og Unge.
– projektleder for et større inklusionsprojekt, hvor vi i forvaltningen kompetenceudviklede 4000 lærere og pædagoger.
– 10 års erfaring fra Virupskolens bestyrelse, heraf otte som næstformand.
– Domsmand i Århus Byret
– Tidligere lokalformand i SILBA-Århus (support Initiative for Liberty in the Baltic Area)
– Tidligere valgobservatør m.m. i Belarus og Ukraine
Valgår: 2023. Periode udløber 2024.

Villy Pirok, suppleant
Uddannelse: universitetsuddannet i geografi og dansk.
Nuværende beskæftigelse: Pensionist
Funktioner i Vimby: Interesse i fikseværkstedet
Kort om arbejdserfaringer: 
– Højskolelærer  på Snoghøj, Uldum og Silkeborg Daghøjskole, herunder i en kort periode forstander
– Udvikler/programmør i et webbureau
– Projektkonsulent i en virksomhed der beskæftigede sig med fastholdelse af medarbejdere, der var ramt af langtidssygdom.
– Udvikler/programmør i et firma der har udviklet et journaliseringssystem for tandlæger.
– Medlem af Landsbyforum i nogle år, og herunder primus motor på Hjortshøj Østergård.
– Bestyrelsesmedlem i Fællesspisning på skolen (Åben skole)

Peter Myatt, suppleant
Uddannelse: Cand. Phil. historie.
Nuværende beskæftigelse: Pensionist.
Funktioner i Vimby: Fast bager i Vimbys bageri. Arbejder med fortsat udvikling af Vimbys produktioner, herunder etablering af hønsehus og arbejdspladser i landbrugsaktiviteter.
Kort om arbejdserfaringer:
– Har erfaringer med byggeri og byggestyring. Har bl.a. stået for bygning af Petersborg (heraf navnet) og eget hus.
– Har i 25 år været daglig leder af byggefirmaet Økotech, som bl.a. har stået for produktion af ubrændte lersten til miljøvenligt byggeri.
– Har erfaring med økonomi- og budgetstyring.
– Har i 25 år boet i Andelssamfundet og været med til at etablere det.
– Er meget aktiv i Andelssamfundets landbrug, grønsagshave og kvæghold.

Nete Jørgensen, suppleant
Uddannelse: Cand. Scient i biologi
Nuværende beskæftigelse: Miljø- og naturkoordinator i Vejdirektoratet
Funktioner i Vimby: Fast bager i Vimbys bageri. Suppleant i bestyrelsen siden 2018.
Kort om arbejdserfaringer: 
– Udsendt med Mellemfolkeligt Samvirke til Zimbabwe i 3 år
– Stor erfaring med udvikling, planlægning og koordinering af projekter i Vejdirektoratet
– Mange års erfaring med indhentning af myndighedstilladelser
– Er aktiv i Andelssamfundets landbrug
– Kasserer i mindre forening

Niels Ejbye-Ernst, suppleant
Uddannelse: Lektor og Ph.d indenfor feltet børn og natur
Nuværende beskæftigelse: Seminarielektor og pædagogisk forsker indenfor feltet børn og natur
Funktioner i Vimby: Fundraising og andre bestyrelsesopgaver
Kort om arbejdserfaringer:
– Har boet i Hjortshøj i 45 år
– Har deltaget i diverse beboeraktiviteter i byen gennem tiden
– Har mange erfaringer med at søge midler til diverse projekter

Skema – god fondsledelse 2024