Bestyrelsen

Anne Dalsgaard, formand
Uddannelse: Cand. Scient i biologi, desuden uddannet proceskonsulent og har taget psykologisk efteruddannelse og projektledermodul på diplom i ledelse.
Nuværende beskæftigelse: Vejleder og virksomhedskonsulent i Jobbanken.
Funktioner i Vimby: Kommunikation og udviklingsopgaver.
Kort om arbejdserfaringer: 
– 15 år som underviser og lektor på VIA University College
– Formand for Andelssamfundet i Hjortshøj i 6 år.
– Har arbejdet med social indsatser og virksomheders sociale ansvar de sidste 10 år
– Har lavet plan og udførelse for flere hjemmesider
– Har faciliteret en bred vifte af workshops, møder og forandringsprocesser

Bodil Dahl Jensen, næstformand
Uddannelse: Folkeskolelærer.
Nuværende beskæftigelse: Pensionist
Funktioner i Vimby: Leder af Høkeren på frivillig basis – og dermed ansvarlig for butiksdrift. Dette inkluderer udarbejdelse af profil for butikken, indkøb af varer, udvikling af sortiment, oplæring af frivillige, udvikling af arbejdsopgaver tilpasset alle typer af frivillige. I følgegruppen står jeg ofte for udarbejdelse af dagsorden og mødeledelse.
Kort om arbejdserfaringer:
– Har 30 års erfaringer som butiksindehaver og daglig leder af Jordens Frugter. Som butiksindehaver har jeg været leder for mange typer mennesker, herunder også personer med særlige behov og personer på sygedagpenge i jobprøvning.
– Indgående kendskab til økologiske råvarer, der anvendes i bageri.
– Indgående kendskab til indkøb og afsætning af økologiske varer i dagligvarebutik.

Thomas Vinther Andersen, kasserer
Uddannelse: Cand. Scient. med hovedfag i kemi; har taget efteruddannelsesmoduler på HD Organisation, HD Informatik og Diplom i offentlig ledelse.
Nuværende beskæftigelse: Faglig koordinator ved Favrskov Kommune.
Funktioner i Vimby: Kasserer i Vimby og har været det siden stiftelsen. Arbejder primært med økonomien: anlæg, drift, løn, men også generelt med Vimbys forskellige aktiviteter.
Kort om arbejdserfaringer:
– Selvstændig i over 10 år inden for it (Vinther Andersen ApS), ejendomsudvikling (Udviklingsselskabet Bogruppe 7 ApS) og forlagsvirksomhed (Hexameter).
– Ekstern lektor i kemi på Tandlægehøjskolen.
– Har været tillidsrepræsentant i Aarhus Kommune og  medarbejdervalgt bestyrelsesrepræsentant i Trapeze Software Europe.
– Er formand for den lokale folkeskolebestyrelse (Virupskolen).
– Er domsmand ved Vestre Landsret i Aarhus, og forhenværende domsmand ved Byretten i Aarhus.
– Er bestyrelsesmedlem i K/S Marievej.
– Har erfaring med bestyrelsesarbejde i en række forskellige sammenhænge (grundejer-, andelsbolig-, frivillige foreninger og virksomheder).

Villy Pirok, bestyrelsesmedlem
Uddannelse: universitetsuddannet i geografi og dansk.
Nuværende beskæftigelse: Pensionist
Funktioner i Vimby: Interesse i fikseværkstedet
Kort om arbejdserfaringer: 
– Højskolelærer  på Snoghøj, Uldum og Silkeborg Daghøjskole, herunder i en kort periode forstander
– Udvikler/programmør i et webbureau
– Projektkonsulent i en virksomhed der beskæftigede sig med fastholdelse af medarbejdere, der var ramt af langtidssygdom.
– Udvikler/programmør i et firma der har udviklet et journaliseringssystem for tandlæger.
– Medlem af Landsbyforum i nogle år, og herunder primus motor på Hjortshøj Østergård.
– Bestyrelsesmedlem i Fællesspisning på skolen (Åben skole)

Svend Surland, bestyrelsesmedlem
Uddannelse:Styrmand/Skibsfører, Lead auditor ISO9001/ISM/ISPS,
Nuværende beskæftigelse: Selvstændig konsulentvirksomhed. Marine Surveyor
Funktioner i Vimby: Sparring omkring regnskabsaftaler, byggeri, lejeaftaler m.m.
Kort om arbejdserfaringer: 
– Har sejlet som styrmand/skibsfører i handelsflåden.
– Har arbejdet som Safety/Quality Manager i Danmark og udlandet,
– Været/er på 12. år regnskabsansvarlig i et par mindre virksomheder,
– Direktør i mindre maritim konsulentvirksomhed,
– Arbejder som Marine Surveyor fortrinsvis i udlandet.

Peter Myatt, suppleant
Uddannelse: Cand. Phil. historie.
Nuværende beskæftigelse: Pensionist.
Funktioner i Vimby: Fast bager i Vimbys bageri. Arbejder med fortsat udvikling af Vimbys produktioner, herunder etablering af hønsehus og arbejdspladser i landbrugsaktiviteter.
Kort om arbejdserfaringer:
– Har erfaringer med byggeri og byggestyring. Har bl.a. stået for bygning af Petersborg (heraf navnet) og eget hus.
– Har i 25 år været daglig leder af byggefirmaet Økotech, som bl.a. har stået for produktion af ubrændte lersten til miljøvenligt byggeri.
– Har erfaring med økonomi- og budgetstyring.
– Har i 25 år boet i Andelssamfundet og været med til at etablere det.
– Er meget aktiv i Andelssamfundets landbrug, grønsagshave og kvæghold.

Nete Jørgensen, suppleant
Uddannelse: Cand. Scient i biologi
Nuværende beskæftigelse: Miljø- og naturkoordinator i Vejdirektoratet
Funktioner i Vimby: Fast bager i Vimbys bageri. Suppleant i bestyrelsen siden 2018.
Kort om arbejdserfaringer: 
– Udsendt med Mellemfolkeligt Samvirke til Zimbabwe i 3 år
– Stor erfaring med udvikling, planlægning og koordinering af projekter i Vejdirektoratet
– Mange års erfaring med indhentning af myndighedstilladelser
– Er aktiv i Andelssamfundets landbrug
– Kasserer i mindre forening

Dorte Wahlberg, suppleant
Uddannelse: Afspændingspædagog / Psykomotorisk terapeut. Har desuden en master i vejledning fra DPU.
Nuværende beskæftigelse: Underviser og syerske
Funktioner i Vimby: Suppleant fra september 2020. Arbejder primært med håndarbejdshuset.
Kort om arbejdserfaringer:
– Ansat hos FOF Århus siden 1990 indenfor før/efterfødselsområdet
– Ansat på Psykomotorikuddannelsen, VIA University College 2013 – 2017, som praktikvejleder og adjunkt.
– Har eget syværksted i Sydhavnen i Århus
– Erfaring med bestyrelsesarbejde i en række forskellige sammenhænge (Danske Psykomotoriske terapeuter, Dagligbrugsen Hjortshøj, Legeland, Andelssamfundets delebilklub).

Anbefalinger for god fondsledelse og hvordan Fonden Vimby i Hjortshøj lever op til dem

1 Åbenhed og kommunikation

Bestyrelsen arbejder konsensusorienteret og alle i bestyrelsen kan udtale sig om det, der er konsensus om. Om øvrige forhold kan bestyrelsesmedlemmer udtale sig, hvis de i samme forbindelse gør opmærksom på at der ikke er enighed om sagen.

2 Bestyrelsens opgaver og ansvar

2.1 Overordnede opgaver og ansvar

Bestyrelsen gennemfører årligt, i første kvartal, en strategi- og visionsdag mhp. den overordnede udvikling af fonden.

2.2 Formanden og næstformanden

Formanden er bestyrelsens ansigt udadtil, og har ingen særlig rolle ift. afvikling af bestyrelsesmøder mv.

Næstformanden indgår i bestyrelsen på lige fod med de øvrige medlemmer, alene med den forskel at næstformanden forfremmes til formand hvis formanden måtte gå af i utide.

Bestyrelsesmøderne planlægges løbende, således at der på et givet bestyrelsesmøde altid sikres at de næste to datoer er kendt. Bestyrelsesmøderne ligger med et mellemrum på to til fire uger.

2.3 Bestyrelsens sammensætning og organisering

Bestyrelsen sammensættes i henhold til de i vedtægterne angivne kompetencebehov.

Der er ingen udpegningsret.

På hjemmesiden, www.vimby.dk er der en beskrivelse af bestyrelsens medlemmer.

2.4 Uafhængighed

Alle bestyrelsens fem medlemmer er uafhængige. Frem mod hvert valg til bestyrelsen vurderes det om medlemmerne stadig er uafhængige jf. kriterierne fra www.godfondsledelse.dk.

2.5 Udpegningsperiode

Medlemmer udpeges for tre år ad gangen. Bestyrelsen har ingen aldersgrænse idet udpegning til bestyrelsen sker på baggrund af kriterier der ikke er aldersafhængige.

2.6 Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og direktionen

På den årlige strategi- og visionsdag evalueres der også på det forgangne år.

Der er ingen direktion ansat, hvorfor en sådan ikke evalueres.

3 Ledelsens vederlag

Ingen medlemmer af bestyrelsen modtager vederlag for deres bestyrelsesarbejde.