Velkommen i min bydel

Mennesker – møder – meningsfulde arbejdspladser

Vimby er en socialøkonomisk virksomhed, der ejes af Fonden Vimby og er etableret af beboere i Andelssamfundet i Hjortshøj – et social økologisk fællesskab med 120 boliger.

Dagligdagen i Vimby er fyldt med mange praktiske gøremål. Vi har et arbejdsfællesskab med personer i fleksjob, praktikforløb og dagtilbud samt fagpersonale, pædagoger og frivillige, hvor vi sammen løser opgaverne. Det skaber oplevelser og produkter, som vi er stolte af og som værdsættes af vores besøgende og kunder.

I Vimby arbejder vi med ligeværdigt samarbejde, idet vi ikke gør noget for nogen, men vi arbejder sammen om at løse opgaver hvor alle bidrager med det de kan og brænder for. Det skaber engagement, ansvarlighed og muligheder, så vi sammen kan skabe et mere levende og rigt lokalsamfund.

Naboskab

Naboskabet og samarbejdet med Andelssamfundet og det øvrige Hjortshøj er centralt i Vimby. Mange af Vimbys naboer er frivillige, kunder og gæster i Vimby og dermed en forudsætning for en dagligdag med mange aktiviteter og møder på kryds og tværs, som vi tilbyder til mennekser i dagtilbud, praktik og jobtræning.

Æggesalg

Når du kommer i Vimby bliver de set og mødt som den du er. Vi arbejder ud fra at alle kan noget. Ingen kan alt. Vi arbejder bevidst med plads til mangfoldighed og skaber jobmuligheder, som giver tryghed, trivsel og læring i dagligdagen.

Forberedelse til Fantastisk Fredag