Velkommen her – Projekt med Socialministeriet om sociale partnerskaber

Hvordan skaber vi fællesskaber, hvor alle kan være med i aktiviteter på lige vilkår? Socialstyrelsen har peget på tre initiativer, hvoraf Vimby er det ene, der arbejder
med at udvikle steder, rum og arenaer, der giver mulighed for, at mennesker kan mødes og skabe frivillige netværk på tværs af alle sociale skel.

Se film her