Konstituering af bestyrelsen

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde 4. juli, 2012 i Sneglehuset.

Til stede: Randi Pisani, Else Mikel Jensen, Ib Rønn, Thomas Vinther Andersen
Afbud: Allan Therkelsen

Konstituering
Formand: Randi Pisani
Næstformand: Ib Rønn

Ansvarsområder
Kommunikation: Randi
Økonomi: Thomas
Byggeri: Allan
Dagtilbud: Ib
Brugerbehov: Else