Aarhus Kommune

Vimby har i godt 2 1/2 år drevet dagtilbud for mennesker med særlige behov. Dagtilbuddet har vi udviklet i tæt samarbejde med Aarhus Kommune.

Det tætte samarbejde mellem Aarhus Kommune, Andelssamfundet, Hjortshøj og Vimby giver muligheder for at udvikle et et helt specielt samarbejde mellem brugere i dagtilbud, personale og en stor gruppe frivillige – en gruppe som brugere samarbejder med i deres arbejde og kan indgå i som frivillig i deres fritid.
Ud over alle de frivillige, så er Vimby vores kunder og gæster vigtige også vigtige. De giver mange møder og efterspørgsel efter vores produkter, som giver meningsfyldt arbejde og relationer til mange mennesker.
De mange forskellige involverede giver møder og samarbejde på kryds og tværs ud fra fælles interesser og behov. Det skaber fællesskaber, hvor alle bidrager og oplever at de gør en forskel. I Vimby er der både behov for og plads til alle. Vi kalder det landsbypædagogik.

Vi modtager også gerne besøg og viser rundt i vores forskellige aktiviteter – ligesom I er velkomne til caféer og andre arrangementer.

Møder på tværs af alder i onsdagscaf´´en.
Møder på tværs af alder i onsdagscaféen