Bestyrelsen

Anne Dalsgaard, formand
Uddannelse: Cand. Scient i biologi, desuden uddannet proceskonsulent og har taget psykologisk efteruddannelse og projektledermodul på diplom i ledelse.
Nuværende beskæftigelse: Vejleder og virksomhedskonsulent i Jobbanken.
Funktioner i Vimby: Kommunikation og udviklingsopgaver.
Kort om arbejdserfaringer: 
– 15 år som underviser og lektor på VIA University College
– Formand for Andelssamfundet i Hjortshøj i 6 år.
– Har arbejdet med sociale indsatser og virksomheders sociale ansvar de sidste 10 år
– Har lavet plan og udførelse for flere hjemmesider
– Har faciliteret en bred vifte af workshops, møder og forandringsprocesser

Svend Surland, næstformand
Uddannelse:Styrmand/Skibsfører, Lead auditor ISO9001/ISM/ISPS,
Nuværende beskæftigelse: Selvstændig konsulentvirksomhed. Marine Surveyor
Funktioner i Vimby: Sparring omkring regnskabsaftaler, byggeri, lejeaftaler m.m.
Kort om arbejdserfaringer: 
– Har sejlet som styrmand/skibsfører i handelsflåden.
– Har arbejdet som Safety/Quality Manager i Danmark og udlandet,
– Været/er på 12. år regnskabsansvarlig i et par mindre virksomheder,
– Direktør i mindre maritim konsulentvirksomhed,
– Arbejder som Marine Surveyor fortrinsvis i udlandet.

Thomas Vinther Andersen, kasserer
Uddannelse: Cand. Scient. med hovedfag i kemi; har taget efteruddannelsesmoduler på HD Organisation, HD Informatik og Diplom i offentlig ledelse.
Nuværende beskæftigelse: Faglig koordinator ved Favrskov Kommune.
Funktioner i Vimby: Kasserer i Vimby og har været det siden stiftelsen. Arbejder primært med økonomien: anlæg, drift, løn, men også generelt med Vimbys forskellige aktiviteter.
Kort om arbejdserfaringer:
– Selvstændig i over 10 år inden for it (Vinther Andersen ApS), ejendomsudvikling (Udviklingsselskabet Bogruppe 7 ApS) og forlagsvirksomhed (Hexameter).
– Ekstern lektor i kemi på Tandlægehøjskolen.
– Har været tillidsrepræsentant i Aarhus Kommune og  medarbejdervalgt bestyrelsesrepræsentant i Trapeze Software Europe.
– Tidligere formand for den lokale folkeskolebestyrelse (Virupskolen).
– Er domsmand ved Vestre Landsret i Aarhus, og forhenværende domsmand ved Byretten i Aarhus.
– Er bestyrelsesmedlem i K/S Marievej.
– Har erfaring med bestyrelsesarbejde i en række forskellige sammenhænge (grundejer-, andelsbolig-, frivillige foreninger og virksomheder).

Hans Minor Vedel, bestyrelsesmedlem
Uddannelse: Statskundskab
Nuværende beskæftigelse: Direktør for Børn og Kultur i Favrskov Kommuner
Funktioner i Vimby: bestyrelsesopgaver
Kort om arbejdserfaringer: 
– Chef og direktør i Aarhus, Randers og Favrskov kommune. I perioder været direktør for Teknik og Miljø, men primært på børne- og ungeområdet

Hans Sloth Kristoffersen, bestyrelsesmedlem
Uddannelse: politolog, diplom i ledelse
Nuværende beskæftigelse: Specialkonsulent i Børn og Unge i Aarhus Kommune
Funktioner i Vimby: bestyrelsesopgaver
Kort om arbejdserfaringer: 
– 16 års erfaring fra arbejdet i forvaltningen i Børn og Unge.
– projektleder for et større inklusionsprojekt, hvor vi i forvaltningen kompetenceudviklede 4000 lærere og pædagoger.
– 10 års erfaring fra Virupskolens bestyrelse, heraf otte som næstformand.
– Domsmand i Århus Byret
– Tidligere lokalformand i SILBA-Århus (support Initiative for Liberty in the Baltic Area)
– Tidligere valgobservatør m.m. i Belarus og Ukraine

Villy Pirok, suppleant
Uddannelse: universitetsuddannet i geografi og dansk.
Nuværende beskæftigelse: Pensionist
Funktioner i Vimby: Interesse i fikseværkstedet
Kort om arbejdserfaringer: 
– Højskolelærer  på Snoghøj, Uldum og Silkeborg Daghøjskole, herunder i en kort periode forstander
– Udvikler/programmør i et webbureau
– Projektkonsulent i en virksomhed der beskæftigede sig med fastholdelse af medarbejdere, der var ramt af langtidssygdom.
– Udvikler/programmør i et firma der har udviklet et journaliseringssystem for tandlæger.
– Medlem af Landsbyforum i nogle år, og herunder primus motor på Hjortshøj Østergård.
– Bestyrelsesmedlem i Fællesspisning på skolen (Åben skole)

Peter Myatt, suppleant
Uddannelse: Cand. Phil. historie.
Nuværende beskæftigelse: Pensionist.
Funktioner i Vimby: Fast bager i Vimbys bageri. Arbejder med fortsat udvikling af Vimbys produktioner, herunder etablering af hønsehus og arbejdspladser i landbrugsaktiviteter.
Kort om arbejdserfaringer:
– Har erfaringer med byggeri og byggestyring. Har bl.a. stået for bygning af Petersborg (heraf navnet) og eget hus.
– Har i 25 år været daglig leder af byggefirmaet Økotech, som bl.a. har stået for produktion af ubrændte lersten til miljøvenligt byggeri.
– Har erfaring med økonomi- og budgetstyring.
– Har i 25 år boet i Andelssamfundet og været med til at etablere det.
– Er meget aktiv i Andelssamfundets landbrug, grønsagshave og kvæghold.

Nete Jørgensen, suppleant
Uddannelse: Cand. Scient i biologi
Nuværende beskæftigelse: Miljø- og naturkoordinator i Vejdirektoratet
Funktioner i Vimby: Fast bager i Vimbys bageri. Suppleant i bestyrelsen siden 2018.
Kort om arbejdserfaringer: 
– Udsendt med Mellemfolkeligt Samvirke til Zimbabwe i 3 år
– Stor erfaring med udvikling, planlægning og koordinering af projekter i Vejdirektoratet
– Mange års erfaring med indhentning af myndighedstilladelser
– Er aktiv i Andelssamfundets landbrug
– Kasserer i mindre forening

Niels Ejbye-Ernst, suppleant
Uddannelse: Lektor og Ph.d indenfor feltet børn og natur
Nuværende beskæftigelse: Seminarielektor og pædagogisk forsker indenfor feltet børn og natur
Funktioner i Vimby: Fundraising og andre bestyrelsesopgaver
Kort om arbejdserfaringer:
– Har boet i Hjortshøj i 45 år
– Har deltaget i diverse beboeraktiviteter i byen gennem tiden
– Har mange erfaringer med at søge midler til diverse projekteer

Anbefalinger for god fondsledelse og hvordan Fonden Vimby i Hjortshøj lever op til dem

1 Åbenhed og kommunikation

Bestyrelsen arbejder konsensusorienteret og alle i bestyrelsen kan udtale sig om det, der er konsensus om. Om øvrige forhold kan bestyrelsesmedlemmer udtale sig, hvis de i samme forbindelse gør opmærksom på at der ikke er enighed om sagen.

2 Bestyrelsens opgaver og ansvar

2.1 Overordnede opgaver og ansvar

Bestyrelsen gennemfører årligt, i første kvartal, en strategi- og visionsdag mhp. den overordnede udvikling af fonden.

2.2 Formanden og næstformanden

Formanden er bestyrelsens ansigt udadtil, og har ingen særlig rolle ift. afvikling af bestyrelsesmøder mv.

Næstformanden indgår i bestyrelsen på lige fod med de øvrige medlemmer, alene med den forskel at næstformanden forfremmes til formand hvis formanden måtte gå af i utide.

Bestyrelsesmøderne planlægges løbende, således at der på et givet bestyrelsesmøde altid sikres at de næste to datoer er kendt. Bestyrelsesmøderne ligger med et mellemrum på to til fire uger.

2.3 Bestyrelsens sammensætning og organisering

Bestyrelsen sammensættes i henhold til de i vedtægterne angivne kompetencebehov.

Der er ingen udpegningsret.

På hjemmesiden, www.vimby.dk er der en beskrivelse af bestyrelsens medlemmer.

2.4 Uafhængighed

Alle bestyrelsens fem medlemmer er uafhængige. Frem mod hvert valg til bestyrelsen vurderes det om medlemmerne stadig er uafhængige jf. kriterierne fra www.godfondsledelse.dk.

2.5 Udpegningsperiode

Medlemmer udpeges for tre år ad gangen. Bestyrelsen har ingen aldersgrænse idet udpegning til bestyrelsen sker på baggrund af kriterier der ikke er aldersafhængige.

2.6 Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og direktionen

På den årlige strategi- og visionsdag evalueres der også på det forgangne år.

Der er ingen direktion ansat, hvorfor en sådan ikke evalueres.

3 Ledelsens vederlag

Ingen medlemmer af bestyrelsen modtager vederlag for deres bestyrelsesarbejde.