Bestyrelsen

Ib Rønn, formand  
Uddannelse: Maskinarbejder og efterfølgende uddannet socialpædagog.
Nuværende beskæftigelse: Selvstændig med konsulentvirksomhed, herudover pensionist.
Funktioner i Vimby: Har siden etablering af Vimby fonden været i bestyrelsen, det sidste år som bestyrelsesformand. Desuden involveret i Vimbys forskellige aktiviteter.
Kort om arbejdserfaringer:
– Har arbejdet som socialpædagog på døgninstitutioner, kredssekretær og forbundssekretær i Socialpædagogernes Landsforbund.
– Forstander ved tilbud for voksne handicappede – under Århus Amt.
– Kontorchef og chefkonsulent ved børn og unge området i Århus Amt.
– Leder af det sociale tilsyn i Århus Kommune.
– Er medlem af tre andre bestyrelser for private sociale tilbud.

Svend Surland, næstformand
Uddannelse:Styrmand/Skibsfører, Lead auditor ISO9001/ISM/ISPS,
Nuværende beskæftigelse: Selvstændig konsulentvirksomhed. Marine Surveyor
Funktioner i Vimby: Sparring omkring regnskabsaftaler, byggeri, lejeaftaler m.m.
Kort om arbejdserfaringer:  Har sejlet som styrmand/skibsfører i handelsflåden.  Har arbejdet som Safety/Quality Manager i Danmark og udlandet, været/er på 12. år regnskabsansvarlig i et par mindre virksomheder, direktør i mindre maritim konsulentvirksomhed, arbejder som Marine Surveyor fortrinsvis i udlandet.

Thomas Vinther Andersen, kasserer
Uddannelse: Cand. Scient. med hovedfag i kemi; har taget efteruddannelsesmoduler på HD Organisation, HD Informatik og Diplom i offentlig ledelse.
Nuværende beskæftigelse: Faglig koordinator ved Favrskov Kommune.
Funktioner i Vimby: Kasserer i Vimby og har været det siden stiftelsen. Arbejder primært med økonomien: anlæg, drift, løn, men også generelt med Vimbys forskellige aktiviteter.
Kort om arbejdserfaringer:
– Selvstændig i over 10 år inden for it (Vinther Andersen ApS), ejendomsudvikling (Udviklingsselskabet Bogruppe 7 ApS) og forlagsvirksomhed (Hexameter).
– Ekstern lektor i kemi på Tandlægehøjskolen.
– Har været tillidsrepræsentant i Aarhus Kommune og  medarbejdervalgt bestyrelsesrepræsentant i Trapeze Software Europe.
– Er formand for den lokale folkeskolebestyrelse (Virupskolen).
– Er domsmand ved Vestre Landsret i Aarhus, og forhenværende domsmand ved Byretten i Aarhus.
– Er bestyrelsesmedlem i K/S Marievej.
– Har erfaring med bestyrelsesarbejde i en række forskellige sammenhænge (grundejer-, andelsbolig-, frivillige foreninger og virksomheder).

Peter Myatt, bestyrelsesmedlem.
Uddannelse: Cand. Phil. historie.
Nuværende beskæftigelse: Pensionist.
Funktioner i Vimby: Fast bager i Vimbys bageri. Arbejder med fortsat udvikling af Vimbys produktioner, herunder etablering af hønsehus og arbejdspladser i landbrugsaktiviteter.
Kort om arbejdserfaringer:
– Har erfaringer med byggeri og byggestyring. Har bl.a. stået for bygning af Petersborg (heraf navnet) og eget hus.
– Har i 25 år været daglig leder af byggefirmaet Økotech, som bl.a. har stået for produktion af ubrændte lersten til miljøvenligt byggeri.
– Har erfaring med økonomi- og budgetstyring.
– Har i 25 år boet i Andelssamfundet og været med til at etablere det.
– Er meget aktiv i Andelssamfundets landbrug, grønsagshave og kvæghold.

Bodil Dahl Jensen
Uddannelse: Folkeskolelærer.
Nuværende beskæftigelse: Daglig leder af butikken Jordens Frugter, som handler med økologiske fødevarer af alle slags, samt hudpleje og helsekost. Butikken har 9 ansatte.
Funktioner i Vimby: Leder af Høkeren og dermed ansvarlig for butiksdrift. Dette inkluderer udarbejdelse af profil for butikken, indkøb af varer, udvikling af sortiment, oplæring af frivillige, udvikling af arbejdsopgaver tilpasset alle typer af frivillige. I følgegruppen står jeg ofte for udarbejdelse af dagsorden og mødeledelse.
Kort om arbejdserfaringer:
– Har 30 års erfaringer som butiksindehaver (Jordens Frugter, hvor jeg nu er ansat som butiksleder). Som butiksindehaver har jeg været leder for mange typer mennesker, herunder også personer med særlige behov og personer på sygedagpenge i jobprøvning.
– Indgående kendskab til økologiske råvarer, der anvendes i bageri.
– Indgående kendskab til indkøb og afsætning af økologiske varer i dagligvarebutik.

Anbefalinger for god fondsledelse og hvordan Fonden Vimby i Hjortshøj lever op til dem

1 Åbenhed og kommunikation

Bestyrelsen arbejder konsensusorienteret og alle i bestyrelsen kan udtale sig om det, der er konsensus om. Om øvrige forhold kan bestyrelsesmedlemmer udtale sig, hvis de i samme forbindelse gør opmærksom på at der ikke er enighed om sagen.

2 Bestyrelsens opgaver og ansvar

2.1 Overordnede opgaver og ansvar

Bestyrelsen gennemfører årligt, i første kvartal, en strategi- og visionsdag mhp. den overordnede udvikling af fonden.

2.2 Formanden og næstformanden

Formanden er bestyrelsens ansigt udadtil, og har ingen særlig rolle ift. afvikling af bestyrelsesmøder mv.

Næstformanden indgår i bestyrelsen på lige fod med de øvrige medlemmer, alene med den forskel at næstformanden forfremmes til formand hvis formanden måtte gå af i utide.

Bestyrelsesmøderne planlægges løbende, således at der på et givet bestyrelsesmøde altid sikres at de næste to datoer er kendt. Bestyrelsesmøderne ligger med et mellemrum på to til fire uger.

2.3 Bestyrelsens sammensætning og organisering

Bestyrelsen sammensættes i henhold til de i vedtægterne angivne kompetencebehov.

Der er ingen udpegningsret.

På hjemmesiden, www.vimby.dk er der en beskrivelse af bestyrelsens medlemmer.

2.4 Uafhængighed

Alle bestyrelsens fem medlemmer er uafhængige. Frem mod hvert valg til bestyrelsen vurderes det om medlemmerne stadig er uafhængige jf. kriterierne fra www.godfondsledelse.dk.

2.5 Udpegningsperiode

Medlemmer udpeges for tre år ad gangen. Bestyrelsen har ingen aldersgrænse idet udpegning til bestyrelsen sker på baggrund af kriterier der ikke er aldersafhængige.

2.6 Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og direktionen

På den årlige strategi- og visionsdag evalueres der også på det forgangne år.

Der er ingen direktion ansat, hvorfor en sådan ikke evalueres.

 

3 Ledelsens vederlag

Ingen medlemmer af bestyrelsen modtager vederlag for deres bestyrelsesarbejde.