Bestyrelsen

Anne Dalsgaard, forperson
Uddannelse: Cand. Scient i biologi, psykologisk efteruddannelse og uddannet proceskonsulent. Projektledelse på diplom i ledelse.
Nuværende beskæftigelse: Vejleder og virksomhedskonsulent i Jobbanken.
Funktioner i Vimby: Udviklingsopgaver, kommunikation og bestyrelsesopgaver.
Kort om arbejdserfaringer: 
– 15 år som underviser og lektor på VIA University College
– Formand for Andelssamfundet i Hjortshøj i 6 år.
– Har arbejdet med sociale indsatser og virksomheders sociale ansvar de sidste 10 år+
– Designet og implementeret flere hjemmesider
– Har faciliteret en bred vifte af workshops, møder og forandringsprocesser
Valgår: 2021 og 2024. Periode udløber 2027

Jørgen Holm, næst-forperson
Uddannelse: Elektroniktekniker
Nuværende beskæftigelse: Laboratorietekniker på Institut for Byggeri og Bygningsdesign, CAE, AU (siden 2010)
Funktioner i Vimby: bestyrelsesarbejde
Kort om arbejdserfaringer:
– Mangeårig arbejdsmiljørepræsentant på CAE
– Initiativtager til, musikbooker på og medarrangør af Hjortshøj Festival
– Aktiv amatørmusiker og -opfinder
– Har tidligere blandt andet erhvervet sig som kok, gartner, chauffør og teatertekniker
Valgår: 2024. Periode udløber 2027

Svend Surland, kasserer
Uddannelse: Styrmand/Skibsfører, Lead auditor ISO9001/ISM/ISPS,
Nuværende beskæftigelse: Selvstændig konsulentvirksomhed. Marine Surveyor
Funktioner i Vimby: Sparring omkring regnskabsaftaler, byggeri, lejeaftaler m.m.
Kort om arbejdserfaringer: 
– Har sejlet som styrmand/skibsfører i handelsflåden.
– Har arbejdet som Safety/Quality Manager i Danmark og udlandet,
– Været/er på 12. år regnskabsansvarlig i et par mindre virksomheder,
– Direktør i mindre maritim konsulentvirksomhed,
– Arbejder som Marine Surveyor fortrinsvis i udlandet.
Valgår: 2018 + 2023. Periode udløber 2026.

Niels Ejbye-Ernst, bestyrelsesmedlem
Uddannelse: Lektor og Ph.d indenfor feltet børn og natur
Nuværende beskæftigelse: Seminarielektor og pædagogisk forsker indenfor feltet børn og natur
Funktioner i Vimby: Fundraising og andre bestyrelsesopgaver
Kort om arbejdserfaringer:
– Har boet i Hjortshøj i 45 år
– Har deltaget i diverse beboeraktiviteter i byen gennem tiden
– Har mange erfaringer med at søge midler til diverse projekter
Valgår: 2024 (indsuppleret). Periode udløber 2025.

Simon Larsen, bestyrelsesmedlem

Tekst kommer

Valgår: 2024. Periode udløber 2027

Villy Pirok, suppleant
Uddannelse: universitetsuddannet i geografi og dansk.
Nuværende beskæftigelse: Pensionist
Funktioner i Vimby: Interesse i fikseværkstedet
Kort om arbejdserfaringer: 
– Højskolelærer  på Snoghøj, Uldum og Silkeborg Daghøjskole, herunder i en kort periode forstander
– Udvikler/programmør i et webbureau
– Projektkonsulent i en virksomhed der beskæftigede sig med fastholdelse af medarbejdere, der var ramt af langtidssygdom.
– Udvikler/programmør i et firma der har udviklet et journaliseringssystem for tandlæger.
– Medlem af Landsbyforum i nogle år, og herunder primus motor på Hjortshøj Østergård.
– Bestyrelsesmedlem i Fællesspisning på skolen (Åben skole)

Peter Myatt, suppleant
Uddannelse: Cand. Phil. historie.
Nuværende beskæftigelse: Pensionist.
Funktioner i Vimby: Fast bager i Vimbys bageri. Arbejder med fortsat udvikling af Vimbys produktioner, herunder etablering af hønsehus og arbejdspladser i landbrugsaktiviteter.
Kort om arbejdserfaringer:
– Har erfaringer med byggeri og byggestyring. Har bl.a. stået for bygning af Petersborg (heraf navnet) og eget hus.
– Har i 25 år været daglig leder af byggefirmaet Økotech, som bl.a. har stået for produktion af ubrændte lersten til miljøvenligt byggeri.
– Har erfaring med økonomi- og budgetstyring.
– Har i 25 år boet i Andelssamfundet og været med til at etablere det.
– Er meget aktiv i Andelssamfundets landbrug, grønsagshave og kvæghold.

Nete Jørgensen, suppleant
Uddannelse: Cand. Scient i biologi
Nuværende beskæftigelse: Miljø- og naturkoordinator i Vejdirektoratet
Funktioner i Vimby: Fast bager i Vimbys bageri. Suppleant i bestyrelsen siden 2018.
Kort om arbejdserfaringer: 
– Udsendt med Mellemfolkeligt Samvirke til Zimbabwe i 3 år
– Stor erfaring med udvikling, planlægning og koordinering af projekter i Vejdirektoratet
– Mange års erfaring med indhentning af myndighedstilladelser
– Er aktiv i Andelssamfundets landbrug
– Kasserer i mindre forening

Skema – god fondsledelse 2024