Håndarbejdshus

Håndarbejdshus i Hjortshøj

Håndarbejde!!! Er det da ikke total oldnordisk at bruge det ord? Det hedder da Upcycling, Reuse, handcraft m.m. Tja jo – det er det måske –  Men vi synes faktisk at håndarbejde et er en rigtig godt ord og et præcist udtryk for de aktiviteter vi gerne vil udfylde det nye værksted med.Vi arbejder på lave et kreativt, socialt, fredeligt og arbejdsomt samlingssted i Hjortshøj som kan inspirere folk til

  • At hjælpe hinanden med at reparere, forskønne, omsy, designe nyt tøj af gammelt
  • Genopdage den tilfredsstillelse det er at bruge hænderne og sanserne.
  • Lave sjove spændende nye nyttige og unyttige ting af det der kommer ind i Genbrugsbutikken. Lamper, borde, hylder, computertasker, dekorationer – you name it.
  • At blive glade i låget af at bruge hænderne og hovederne i fællesskab med andre.

Vi håber også at vi kan få skabt et sted som kan være genopbyggende for folk med stress, udbrændthed eller sygemeldinger der kræver særlige arbejdsvilkår for at komme på ret køl igen.

Og et sted for folk med særlige behov, der har brug for specielle arbejdsvilkår.

Vi er i gang med et samarbejde med borgercenter Nord i Århus kommune og hber at kunne byde nye brugere velkommen snart.

Om Hånd og Ånd:

Håndarbejde har ikke så høj status i disse skærmtider. Mens der er stor og bred evidens for at  motion er det sundeste i verden, bliver håndarbejdsværksteder lukket ned rundt omkring. Skoleelever har i stedet for håndarbejde fået håndværk og design på skemaet nogle få timer gennem hele deres skoleforløb og må nogle steder nøjes med at sy i papir på grund af prioriteringer og besparelser.

Den gængse holdning til håndarbejde er at det skal gøre NYTTE, ellers kan vi ikke forsvare det.

Håndarbejdslærer og psykolog Anne Kirketerp arbejder i sin forskning med  at skabe videnskabeligt belæg for at håndarbejde er sundt. Hun vender op og ned på de gængse forestillinger om håndarbejde. Hun argumenterer overbevisende for, at det er sundt for vores hjerner at nørkle, repetere og gøre ting færdige, modsat eksempelvis uddannelsessystemet, som bygger på, at når vi har lært een ting, så skal vi lære noget nyt og noget nyt og mere nyt. Det kan gøre os stressede og ude af flow og vi mister overblikket, koncentrationsevnen, evnen til fordybelse m.m.

Den motivation og passion der kan opstå når vi er skabende har mange positive effekter: Bla. meningsfuld selvforglemmelse, overblik og handlekraft, kontrol over tanker og positive emotioner.
Håndarbejde og håndværk har mange sundhedsfremmende effekter. Det kan gøre os klogere at lære nye, krævende teknikker, ligesom det kan øge vores evne til overblik og tage livet i små overskuelige bidder. Forskeren henviser til at tilstande som depression, stress, angst og demens har gavn af de mindfulde, kreative processer og fortæller, at hun selv for længst har taget nytte-faktoren ud af sine nørklerier. Der er rigeligt effekt blot i processerne med at sidde i sanselig, koncentreret opmærksomhed.