Landsbyliv

Landsbyliv i Hjortshøj er en almennyttig forening der har til formål at arbejde for det gode liv for alle i Hjortshøj.
Landsbyliv har to fokus områder:

  • skabe grundlag for at aktive frivillige grupper let kan skabe aktiviteter i Hjortshøj og dermed et mere levende Hjortshøj.
  • udvikle samarbejde mellem forskellige foreninger i Hjortshøj, så vi støtter hinanden.

Aktiviteterne i Landsbyliv skabes af de frivillige grupper, som brænder for vidt forskellige aktiviteter. Det er både fortløbende aktiviteter, som fx Landsbyens Genbrugs og enkelt arrangementer, så som fx koncerter og ture. Flere gange har vi oplevet at enkelte arrangementer udvikler sig til traditioner. Et eksempel på dette var Hjortshøj Festivalen, som blev afholdt fire år i træk fra 2012-2015.
I år blev den afløst af POP UP Hjort, som forhåbentlig bliver en ny tradition. En anden ny tradition, som vi håber bliver etableret er koncerter arrangeret af Hjortshøj Beat Club.

Landsbylivs grupper
Grupperne i Landsbyliv bestemmer i udstrakt grad over arbejde, så længe at aktiviteterne er inden for Landsbylivs formål og den aftalte økonomiske ramme. Bestyrelsen i Landsbyliv ser det som sin fornemste opgave at være en platform for igangsættelse af så mange aktiviteter med så mange forskellige Hjortshøj borgere som muligt.

Fantastisk Fredag
Landbyliv afholder i samarbejde med Vimby Fantastisk Fredag en gang om måneden. Se næste Fantastisk Fredag i kalenderen. 

Landsbyens Genbrugs
Frivillige i Landsbyliv driver Landsbyens Genbrugs, der i en bygning ejet af Vimby på Gl. Kirkevej 116B. 

Landsbyens Genbrugs

Samarbejde med organisationer
I Landsbyliv arbejder vi med at udvikle samarbejde med alle foreninger og institutioner i Hjortshøj, og har i dag et særlig tæt samarbejde med Andelssamfundet, Landsbyforum, Vimby og Multihus i Hjortshøj.

Støtte til andre
Landsbyliv arbejder bevidst med at støtte aktiviteter. Det er penge til frivillige grupper eller donationer – ofte er donationer skabt af frivillige grupper, som bestemmer at evt. overskud fra deres aktiviteter gives til bestemte formål.
Eksempler på dette:

  • Overskud fra Hjortshøj Festival blev doneret til Vimby Fonden.
  • Overskud fra Landsbyens Genbrugs blev i 2014-2015 delt ligeligt mellem Støtteforeningen for Multihus i Hjortshøj og Vimby Fonden. I 2016 bliver overskuddet delt ligeligt mellem Landsbypulje, som kan søges af alle og Vimby Fonden.
  • Overskud fra Korworkshop 2016 blev delt ligeligt mellem Støtteforeningen for Multihus i Hjortshøj og FestiHvalerne – en kulturgruppe i Landsbyliv.

Vi yder også økonomisk støtte til mindre ting, som ’gør’ en forskel. Eksempler på dette er: tilskud til FDFs bålhytte, bord-bænkesæt til Byparken og vinduer i æblehuset i Byparken.

Se mere om Landsbyliv i Hjortshøj på hjemmesiden: landsbyliv.dk.