Støtte

Vimby har modtaget støtte fra mange forskellige, både private personer, gennem mange frivillige aktiviteter og fra fonde. Uden denne støtte havde Vimby ikke eksisteret i dag, så i Vimby er der en stor taknemmelighed for den støtte som vi har modtaget og som vi fortsat modtager. 

Donationer fra frivillige aktiviteter

Hjortshøjfestival
Besøgende nyder musikken til Hjortshøjfestivalen. Fotograf: Poul Nyholm.

Gennem mange forskellige aktiviteter har frivillige indsamlet mere end 370.000 kr. til Vimby. En af de største bidrag er på godt 250.000 kr. fra Hjortshøj Festivalen, som løb af stablen i årene 2012 til 2015, og skabte en helt fantastisk opbakning omkring etablering af Vimby i hele Hjortshøj. En anden vigtig bidragyder er Landsbyens Genbrugs, som løbende donerer halvdelen af sit overskud til Vimby. 

Støtte fra private fonde

Gustav Brahe, Realdania holder tale ved åbning af Vimby Høkeren og bageri
Gustav Brahe, Realdania holder tale ved åbning af Vimby Høkeren og bageri. Foto: Poul Nyholm.

Realdania har støttet Vimby med godt 5 mio. kr. til køb af grund og bygninger til at rumme arbejdspladser for mennesker med særlige behov og frivillige. Det er bl.a. bygning af bageri og butik samt til værksted og omklædningsfaciliteter. 

150911-vimby-høker-åbn-PN_0487
Produktion af rugbrød i Vimby bageri. Foto Poul Nyholm. 


Fra Lions Club, Lystrup har Vimby modtaget kr. 100.000 til indkøb af bageudstyr. 

Frivillige hjælper hinanden kasseapparatet i Vimby Høkeren.
Frivillige hjælper hinanden med kasseapparatet i Vimby Høkeren.

Til udvikling af Vimbys værksteder har Vimby modtaget støtte på 1,8 mio. fra Den A.P. Møllerske Støttefond til at fortsætte arbejdet med at udvikle meningsfulde arbejdsfællesskaber.

Centrale elementer i projektet er:

  • Styrket koordinering og organisationsopbygning på tværs af arbejdsfællesskaber
  • Øget produktion samt etablering af nye arbejdspladser
  • Løbende understøttelse af arbejdsgrupper samt erfaringsopsamling og formidling

Udviklingsprojektet løb over to år 2016 – 2018.

I 2020/21 fik fonden bevilliget et rådgivningsforløb til forretningsudvikling fra Industriens Fond og Konsulenthuset for socialøkonomi.

Nordeafonden, Velux og NRGI er også blandt bidragyderne.