Indlæg

Brændesalg

Vores seneste nye aktivitet i dagtilbuddet er brændesalg.

Vi får blandet løvtræ hjem, som så bliver kløvet og savet af medarbejderne i dagtilbuddet sammen med det pædagogiske personale. Når du bestiller bliver det bragt og stablet.

Pris 750 kr. pr m3 – Henvendelse: Brændebestilling

Travlhed med at hugge og læsse brænde

 

Fantastisk Fredagsstemning

Oplev eller genoplev stemningen fra Fantastisk Fredag i december, hvor vi nød masser af julekager og sange sunget af Vokskabinettet.

Flot pris til en af Vimbys ildsjæle

En af ildsjælene bag Andelssamfundet og Vimby fik pris på Building Green messen i Forum i København.
“På vegne af Andelssamfundet Hjortshøj nomineres Erling Deigaard. Prisen er en nominering til hele Andelssamfundet, hvor 300 beboere alle bor i bæredygtigt byggeri. Igennem 25 år har Andelssamfundet eksperimenteret med byggeri og fællesskab. Byggeriet har bæredygtigt fokus på materialer, indeklima, energiforsyning, vand, spildevand og transport.”

Høns og Æg

Mobilt hønsehus

http://vimby.dk/wp-content/uploads/2017/01/161006-aih-høns-PN_0682.jpg
161006-aih-hoens-pn_0682
http://vimby.dk/wp-content/uploads/2016/11/160923-høns-aih-PN_9755.jpg
http://vimby.dk/wp-content/uploads/2016/11/161006-aih-høns-PN_0695.jpg
http://vimby.dk/wp-content/uploads/2016/11/161006-aih-høns-PN_0662-1.jpg
http://vimby.dk/wp-content/uploads/2017/01/161019-aih-høns-æg-PN_1119-1.jpg
161019-aih-hoens-aeg-pn_1119

225 søde røde damer har indtaget marken og gik, indtil fugleinfluezaen lagde sin klamme klo over landet, og græssede hyggeligt på marken. Og lagde æg med de mest orange blommer i miles omkreds. Vi har lavet en midlertidigt overdækket hønsegård til dem men vi glæder os til at de kan komme ud i det fri igen og storme rundt alt det de vil.

Hold øje med ÆBS = Æggeoplysning til Borger & Samfund.

Bevilling fra Den A.P. Møllerske Støttefond

Fonden Vimby har modtaget 1.802.000,- kr i støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond

Støtten er et toårigt til at fortsætte arbejdet med at udvikle meningsfulde arbejdsfællesskaber.
Støtten er givet til at skabe arbejdspladser til mennesker med særlige behov gennem etablering af produktioner og butikker, hvor ansatte med særlige behov arbejder sammen med lokale frivillige i meningsfulde arbejdsfællesskaber. Arbejdsfællesskaberne omkring produktioner af dagligvarer giver de ansatte med særlige behov muligheder for udvikle sig, få øget selvstændighed og føle sig mere værdifulde ved at de bidrager og skaber værdi for sig selv og andre. Og ikke mindst skaber arbejdet møder mellem mennesker på tværs af typiske sociale skel. Derudover skal projektet sikre fremtidig økonomisk bæredygtighed og inspirere til lignende inklusionstiltag gennem etablering af lokale arbejdsfællesskaber i andre mindre lokalsamfund.

Centrale elementer i projektet er:
1. Styrket koordinering og organisationsopbygning på tværs af arbejdsfællesskaber
2. Øget produktion samt etablering af nye arbejdspladser
3. Løbende understøttelse af arbejdsgrupper samt erfaringsopsamling og formidling.

Vimby Fonden er meget taknemmelig for støtten fra Den A.P.Møllerske Støttefond og glæder sig til det fremtidige samarbejde og de muligheder det giver for at udvikle Vimbys arbejde sammen med vores brugere, ansatte, frivillige, samarbejdspartnere og kunder.

Erling Deigaard fortæller om Vimbys tilblivelse ved reception i an
Erling Deigaard fortæller om Vimbys tilblivelse ved reception i anledning af bevilling fra Den A.P. Møllerske Støttefond.